Thông tin chi tiết:
Thi Thanh Hiền
Họ và tên Thi Thanh Hiền
Ngày tháng năm sinh 23/03/1979
Giới tính Nữ
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ ĐHSP Tin
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp Giồng Trà Dên - xã Tân Thạnh - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0334000955
Email hien_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách