Thông tin chi tiết:
Lâm Hoàng Vinh
Họ và tên Lâm Hoàng Vinh
Ngày tháng năm sinh 01/02/1979
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng chuyên môn
Trình độ ĐHSP ANH
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp Vĩnh Thạnh A - xã Vĩnh Hòa - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0969736630
Email vinh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách