Đoàn Thanh niên

 • Nguyễn Thị Mỹ Xuân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0975611336
  • Email:
   xuan_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Lê Thị Kiều Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0916513512
  • Email:
   oanh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Hồ Thị Ngọc Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Điện thoại:
   0393965690
  • Email:
   suong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn