KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT VĨNH XƯƠNG (1998-2018)

MỘT SỐ HÌNH ẢNH KỶ NIỆM 20 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT VĨNH XƯƠNG (1998-2018)


Tác giả: Lâm Hoàng Vinh
Nguồn: Tự chụp