Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Trung
Họ và tên Nguyễn Văn Trung
Ngày tháng năm sinh 21/06/1976
Giới tính Nam
Chức vụ Kê toán
Trình độ TC kê toán
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác tài chính của trường
Địa chỉ Ấp 3 - xã Vĩnh xương - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0914730935
Email trung_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách