Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Lành
Họ và tên Nguyễn Thị Lành
Ngày tháng năm sinh 12/09/1980
Giới tính Nữ
Chức vụ NV văn thư và thủ quỹ
Trình độ ĐHSP Pháp
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác văn thư và thủ quỹ
Địa chỉ Ấp 2 - xã Vĩnh xương - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0334651222
Email lanh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách