Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thanh Tú
Họ và tên Nguyễn Thanh Tú
Ngày tháng năm sinh 30/11/1980
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ ĐHSP Pháp
Thuộc về bộ phận QL chung và phụ trách công tác thiết bị
Địa chỉ Ấp Tân Hậu A1 - xã Tân An - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0359691911
Email thanhtu03091981@gmail.com
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách