Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Ngọc
Họ và tên Huỳnh Thị Ngọc
Ngày tháng năm sinh 30/11/1979
Giới tính Nữ
Chức vụ Bảo vệ
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách