Thông tin chi tiết:
Bùi Thị Muội
Họ và tên Bùi Thị Muội
Ngày tháng năm sinh 29/11/1994
Giới tính Nữ
Chức vụ NV y tế
Trình độ TC y tế
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác y tế
Địa chỉ Ấp Vĩnh Thạnh A - xã Vĩnh Hòa - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0967200733
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách