• Bùi Thị Muội
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV y tế
  • Điện thoại:
   0967200733
 • Nguyễn Thanh Tú
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0359691911
  • Email:
   thanhtu03091981@gmail.com
 • Nguyễn Thị Lành
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   NV văn thư và thủ quỹ
  • Điện thoại:
   0334651222
  • Email:
   lanh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Văn Trung
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Kê toán
  • Điện thoại:
   0914730935
  • Email:
   trung_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn