Thông tin chi tiết:
Võ Tấn Phước
Tổ trường Võ Tấn Phước
Ngày tháng năm sinh 12/09/1979
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP Toán
Thuộc về bộ phận QL chung và phụ trách công tác giảng dạy môn Toán
Địa chỉ Ấp Long Hòa - xã Long An - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0919531988
Email phuoc_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách