• Võ Thị Ngọc Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0365030810
  • Email:
   Ngocdiemk22ds@gmail.com
 • Võ Tấn Phước
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trường
  • Điện thoại:
   0919531988
  • Email:
   phuoc_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Trần Văn Không
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Chủ tịch CĐCS
  • Điện thoại:
   0813319199
  • Email:
   khong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Bùi Thanh Bình
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0836699377
  • Email:
   binh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Ngọc Bích
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0968330900
  • Email:
   bich2_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn