Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Thu Hồng
Giáo viên Nguyễn Thị Thu Hồng
Ngày tháng năm sinh 30/11/1979
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Tin
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp Tân Hậu B1 - xã Long An - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0382789592
Email hong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách