Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Mỹ Xuân
Giáo viên Nguyễn Thị Mỹ Xuân
Ngày tháng năm sinh 09/08/1983
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Tin
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp 4 - xã Vĩnh xương - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0975611336
Email xuan_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách