Thông tin chi tiết:
Trần Chí Tâm
Giáo viên Trần Chí Tâm
Ngày tháng năm sinh 20/10/1981
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP GDCD
Địa chỉ Ấp 4 - xã Vĩnh xương - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0919819314
Email tam_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách