Thông tin chi tiết:
Lý Ngọc Bích
Giáo viên Lý Ngọc Bích
Ngày tháng năm sinh 02/10/1981
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP ĐỊA
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp Vĩnh Thạnh A - xã Vĩnh Hòa - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0828733488
Email bich1_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách