Thông tin chi tiết:
Lê Thị Thủy
Giáo viên Lê Thị Thủy
Ngày tháng năm sinh 12/01/1983
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP SỬ
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp 2 - xã Vĩnh xương - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0853282946
Email thuy_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách