Thông tin chi tiết:
Lê Thị Thái Huyền
Tổ phó chuyên môn Lê Thị Thái Huyền
Ngày tháng năm sinh 15/10/1980
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP ĐỊA
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp Vĩnh Thạnh A - xã Vĩnh Hòa - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0359551102
Email huyen_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách