Thông tin chi tiết:
Lê Thị Chính
Giáo viên Lê Thị Chính
Ngày tháng năm sinh 12/08/1981
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP GDCD
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp 4 - xã Vĩnh xương - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0942152745
Email chinh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách