Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Thu Huệ
Giáo viên Huỳnh Thị Thu Huệ
Ngày tháng năm sinh 09/05/1976
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP SỬ
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp 3 - xã Vĩnh xương - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0855526575
Email hue2_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách