Thông tin chi tiết:
Huỳnh Thị Ngọc Nhiêu
Giáo viên Huỳnh Thị Ngọc Nhiêu
Ngày tháng năm sinh 30/11/1984
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP ĐỊA
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp Tân Hậu B1 - xã Long An - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0358355714
Email nhieu_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách