Thông tin chi tiết:
Lê Thị Kiều Oanh
Giáo viên Lê Thị Kiều Oanh
Ngày tháng năm sinh 30/11/1987
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Sinh
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp 4 - xã Vĩnh xương - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0916513512
Email oanh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách