Thông tin chi tiết:
Võ Thị Xuân Nguyên
Giáo viên Võ Thị Xuân Nguyên
Ngày tháng năm sinh 06/03/1990
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Văn
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp Tân Hậu A1 - xã Tân An - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0376569959
Email nguyen_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách