Thông tin chi tiết:
Phạm Đồng Minh
Tổ trưởng Phạm Đồng Minh
Ngày tháng năm sinh 01/01/1964
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP Văn
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp Vĩnh Thạnh B - xã Vĩnh Hòa - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0829665477
Email minh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách