Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Bích Tuyền
Giáo viên Nguyễn Thị Bích Tuyền
Ngày tháng năm sinh 30/11/1984
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Văn
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp 4 - xã Vĩnh xương - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0386885829
Email tuyen_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách