Thông tin chi tiết:
Hồ Thị Ngọc Sương
Giáo viên Hồ Thị Ngọc Sương
Ngày tháng năm sinh 21/07/1988
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Văn
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp Vĩnh Thạnh A - xã Vĩnh Hòa - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0393965690
Email suong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách