Thông tin chi tiết:
Trần Hoàng Vũ
Họ và tên Trần Hoàng Vũ
Ngày tháng năm sinh 18/04/1981
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên
Trình độ ĐHSP Lý
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp Giồng Trà Dên - xã Tân Thạnh - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0344410055
Email vu_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách