Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thị Huệ
Họ và tên Nguyễn Thị Huệ
Ngày tháng năm sinh 09/02/1982
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ ĐHSP Lý
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Điện thoại 0919670736
Email hue1_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách