Thông tin chi tiết:
Nguyễn Thành Khoa
Họ và tên Nguyễn Thành Khoa
Ngày tháng năm sinh 10/03/1982
Giới tính Nam
Chức vụ Tổ trưởng
Trình độ ĐHSP Lý
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp 2 - xã Vĩnh xương - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0919323786
Email khoa_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách