Thông tin chi tiết:
Nguyễn Kim Phượng
Họ và tên Nguyễn Kim Phượng
Ngày tháng năm sinh 21/07/1987
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên
Trình độ ĐHSP Lý
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác giảng dạy
Địa chỉ Ấp Vĩnh Thạnh A - xã Vĩnh Hòa - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0386897775
Email phuong3_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách