• Phan Thị Quỳnh Mai
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0988993083
  • Email:
   mai_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Hoàng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0985854480
  • Email:
   giang2_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Lâm Hoàng Vinh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng chuyên môn
  • Học hàm, học vị:
   Cử nhân
  • Điện thoại:
   0969736630
  • Email:
   vinh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Trần Đức Phong
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Điện thoại:
   0988377785
  • Email:
   phong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Trần Thúy Vân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0798033547
  • Email:
   van_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Hồ Thị Ngọc Sương
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0393965690
  • Email:
   suong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thành Khoa
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ trưởng
  • Điện thoại:
   0919323786
  • Email:
   khoa_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Pha Nam
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Tổ phó
  • Điện thoại:
   0969214544
  • Email:
   nam_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Thu Hồng
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0382789592
  • Email:
   hong_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Nguyễn Thị Trúc Lan
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0977874470
  • Email:
   truclanvts@gmail.com
 • Võ Thị Ngọc Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Điện thoại:
   0365030810
  • Email:
   Ngocdiemk22ds@gmail.com