• Bùi Thị Muội
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Phó bí thư
  • Điện thoại:
   0967200733
  • Email:
   buithimuoi4346@gmail.com
 • Lê Thị Kiều Oanh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Bí thư
  • Điện thoại:
   0916513512
  • Email:
   oanh_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
 • Võ Thị Ngọc Diễm
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Ủy viên
  • Học hàm, học vị:
   Thạc sĩ
  • Email:
   ngocdiemk22ds@gmail.com