Thông tin chi tiết:
Võ Tấn Phước
Phó chủ tịch Võ Tấn Phước
Ngày tháng năm sinh 12/09/1979
Giới tính Nam
Trình độ ĐHSP Toán
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác đời sống và tài chính của ban chấp hành công đoàn
Địa chỉ Ấp - xã Long An - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0919531988
Email phuoc_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách