Thông tin chi tiết:
Trần Thúy Vân
Ủy viên Trần Thúy Vân
Ngày tháng năm sinh 06/04/1980
Giới tính Nữ
Trình độ ĐHSP Lý
Thuộc về bộ phận Phụ trách công tác nữ công của ban chấp hành công đoàn
Địa chỉ Ấp Vĩnh Thạnh A - xã Vĩnh Hòa - TX Tân Châu - An Giang
Điện thoại 0798033547
Email van_c3vinhxuongtc@angiang.edu.vn
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách