Thông tin chi tiết:
Nguyễn Văn Đá
Phó trưởng ban Nguyễn Văn Đá
Giới tính Nam
Điện thoại 0913826627
Mạng xã hội
Lĩnh vực công việc phụ trách